fbpx

Superexpres

Sací bager

S pomocou sacieho bagra je možné odstrániť takmer všetky druhy materiálov (pevné, sypké, kvapalné), ktoré prejdú cez saciu hadicu (až DN 250). Tieto stroje umožňujú odstraňovanie materiálu aj z extrémnych hĺbok. Odstránený materiál je možné vyprázdniť do kontajnera.

Tu sú niektoré príklady použitia sacieho bagra:

 • Stavebníctvo, sanácia a podobné práce.
 • Odhaľovanie plynových, vodovodných a komunikačných potrubí.
 • Vytváranie priekopy pri existujúcich potrubiach.
 • Výstavba a sanácia studní, odhaľovanie hydrantov.
 • Odstraňovanie bahna po povodniach.
 • Nasávanie sypkých materiálov a stavebného sutra.
 • Vyfúkanie sypkých materiálov do výšky 100 m (napríklad piesok, štrk, atď.).
 • Odhaľovanie základov, obvodových stien.
 • Sanácia plochých striech, prehlbovanie pivníc.
 • Odstraňovanie kontaminovaných pôd.
 • Čistenie priekop, obrubníkov a stredových pruhov.
 • Odstraňovanie makadámu z koľajníc.
 • Čistenie cestných vpustí.
 • Použitie v priemysle.
 • Odstraňovanie azbestu, výbušného prachu.
 • Čistenie filtračných zariadení, vysokých pecí.
 • Vyprázdňovanie kotlov, bunkrov, sil.
 • Odstraňovanie pri frézovaní komínov.

Použitie v obciach:

 • Výmena piesku na ihriskách a športoviskách.
 • Sanácia stromov a koreňových systémov bez poškodenia.
 • Vysávanie kalov, napríklad z rybníkov a priepustí.